Základní škola - internát

Tomkova 42
Olomouc
779 00
Česká republika

IČ: 00601691

tel.: 581 580 905

email:  internat@szmsvejdovskeho.cz

Vedoucí vychovatel : Mgr. Miloš Dobeš
Vychovatelka :     Alena Soukeníková
Pomocní vychovatelé Jiřina Božková
Eva Konečná
  • umístění v samostatné budově areálu školy
  • celodenní pobyt (pondělí-pátek)
  • ubytování ve 3 lůžkových pokojích
  • strava 5x denně
  • výchovná činnost v malých skupinách (do 10 dětí)
  • moderně vybavené herny
  • počítače, internet, audio-video-DVD