Všeobecné informace

Připravili jsme pro Vás několik odkazů, které mohou pomoci Vašim dětem.

UčíTelka - Česká televize spustila vzdělávací pořady pro děti, které nemohou chodit do školy (tento pořad také mohou Vaše děti sledovat každý všední den na ČT2)

Fraus - všechny elektronické učebnice pro ZŠ a SŠ zdarma, včetně vzdělávacího portálu Fred a Školy s nadhledem

Učíme se venku - online kurz vám zkrátí cestu ven

Nová škola - multimediální interaktivní učebnice

 

 

Český jazyk

Bobyho škola- Bobyho škola je zdarma nejen pro všechny prvňáčky, ale i pro děti předškolního věku.

 Umíme česky- skladba, pravopis, tvarosloví, stavba slova, ...

 Pravopisně- větné rozbory, pravopisná cvičení, určování vedlejších vět, teorie literatury, velká písmena

 Moje čeština- větné členy, shoda přísudku s podmětem, interpunkce, pravopisné jevy, testy na více jevů, velká písmena

Onlinecviceni.cz - český jazyk pro 1. i 2. stupeň - procvičování

Moje čeština - vyjmenovaná slova, slovní druhy, větné členy, určování pádů, měkké a tvrdé souhlásky

Školákov - čeština pro 1. - 4. třídy - pravopis, vyjmenovaná slova atd.

Gramar.in - Zažij radost s češtinou - úlohy z češtiny pro děti na základních školách

O češtině - procvičování zábavnou formou - testy, gramatika, literární koutek, zajímavosti

Česká televize - zábavný vzdělávací cyklus o zajímavostech češtiny

Matematika

Umime.matiku Online cvičení z matematiky, bohatá sbírka příkladů pro základní i střední školy. Matematika hrou i tradiční procvičování počítání.

Sčítání, odčítání, násobení a dělení do 100  - Nejdříve klikni na Moje vědomosti a nastav si úlohy.

Onlinecviceni.cz - Matematika pro 1. i 2. stupeň - procvičování

Matika.in - Zažij radost s matematikou - úlohy z matematiky pro děti na základních školách 1. - 9. ročník

Matematika hrou pro 1. třídy - Tady něco pro prvňáky

Řešené příklady z matematiky pro 6. – 9. ročník - Sbírky řešených příkladů, příprava na velké i malé písemky

Nauč se počítat - Online procvičování pro 1. - 3. třídu 

Matýskova matematika - Výuková videa pro 1. až 5. třídu

Zábavná matematika  Příklady pro 1. stupeň

Zlomky hravě - Výuka zlomků interaktivní formou - vyber si téma k procvičování

Math is fun - Matematika a angličtina současně!

Dopočítej.cz - Jednoduché výpočty všeho druhu - co třeba geometrie?

Školákov - Matematika pro 1. - 4. třídy 

Zlatka - Úlohy a hry z finanční gramotnosti - 1. + 2. stupeň

Bankovkovi - Na Déčku o hospodaření spenězi

Anglický jazyk

Umime.anglicky - Zábavné procvičování angličtiny online - slovíčka i gramatika, tradiční i netradiční úlohy.

Vlastivěda a prvouka

Vlastivěda pro 4. ročník (dějiny)

Prvouka pro 3. ročník

Záchranná stanice Makov (pozorování zvěře v záchranné stanici)

Déčko (kraje ČR)

Fyzika

Zajímavé animace ve fyzice

Dopočítej.cz - jednoduché výpočty všeho druhu - fyzika

Matematika, fyzika a angličtina - tři v jednom!

Zajímavá fyzika -  na každém kroku se setkáváme se zajímavými věcmi a jevy

E-fyzika - dobrodužný svět fyziky