Výtvarně keramický kroužek

Výtvarně keramický kroužek se koná každou středu od 14,00 do 15,30 hodin. Je určen pro žáky 1. i 2. stupně. Děti jsou rozděleni na 2 skupiny - začátečníci - pokročilí. Kromě keramické hlíny pracují děti s vlnou, textiliemi, papírem, lepenkou, různými barvami, dřevem a dalšími přírodními materiály.