Výcvik prostorové orientace, mobility a sebeobsluhy

Pracovníci SPC se zaměřují na výcvik POSP, mobility a sebeobsluhy zrakově postižených klientů a pravidelně se s nimi účastní soutěží POSP a sebeobsluhy.