vedoucí školní jídelny při SZEŠ Olomouc, odloučené pracoviště Gorazdovo mán. 1 

paní Žákovská Jana viz stránky www.szes-olomouc.CZ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

vedoucí školní jídelny při SŠ, ZŠ a MŠ prof. Vejdovského, Tomkova 42, Olomouc

paní Škvorová Renáta

pondělí až pátek 12:00 hod. – 14:00 hod.