Učitelé teoretického vyučování

jméno funkce tel. e-mail
Mgr. Lenka Kotyzová učitel odborných předmětů 585 119 021 l.kotyzova@vejdovskeho.cz
Mgr. Lucie Jurošková učitel všobecně vzděl. předmětů - kabinet AJ 585 119 021 l.juroskova@vejdovskeho.cz
Mgr. Lenka Čížková vých.poradce, učitel všobecně vzděl. předmětů - kabinet ICT 585 119 022 l.cizkova@vejdovskeho.cz
Mgr. Hana Studená učitel všobecně vzděl. předmětů 585 119 022 h.studena@vejdovskeho.cz
Mgr. David Peter učitel všobecně vzděl. předmětů 585 119 031 d.peter@vejdovskeho.cz
Mgr. Martin Kotyz učitel odborných předmětů 585 119 031 m.kotyz@vejdovskeho.cz
Mgr. Kateřina Navrátilová učitel všeobecně vzděl. předmětů 585 119 036 k.navratilova@vejdovskeho.cz
Mgr. Alena Rošková učitel všobecně vzděl. předmětů - kabinet NJ 585 119 033 a.roskova@vejdovskeho.cz
Ing. Kateřina Neklová učitel všeobecně vzděl. předmětů 585 119 029 k.neklova@vejdovskeho.cz
Mgr. Sandra Berošová

učitel všeobecně vzděl. předmět- kabinet ČJ

585 119 033 s.berosova@vejdovskeho.cz
Mgr. Michaela Chodilová učitel odborných předmětů 585 119 036 ​m.chodilova@vejdovskeho.cz
Mgr. Hana Matošková učitel odborných předmětů 585 119 029 h.matoskova@vejdovskeho.cz
Mgr. Monika Klapalová, Ph.D. učitel všeobecně vzděl. předmětů 585 119 020 m.klapalova@vejdovskeho.cz
Bc. Lenka Horáková učitel odborných předmětů 585 119 033 l.horakova@vejdovskeho.cz
Petra Roupová učitel odborných předmětů 585 119 026 p.roupova@vejdovskeho.cz
Věra Weiserová učitel odborných předmětů 585 119 021 v.weiserova@vejdovskeho.cz
Simona Jašková učitel odborných předmětů 585 119 020

s.rudickajaskova@vejdovskeho.cz

Marcela Bučíková učitel odborných předmětů 585 119 020

m.bucikova@vejdovskeho.cz

Jarmila Mahrová asistent pedagoga 585 119 020 j.mahrova@vejdovskeho.cz

Mgr. Eva Vlčková

asistent pedagoga, učitel všeobecně vzděl. předmětů 585 119 036

e.vlckova@vejdovskeho.cz

Pavla Ambrůzová učitel odborných předmětů 585 119 026 p.ambruzova@vejdovskeho.cz
Markéta Matoušková učitel odborných předmětů 585 119 026 m.matouskova@vejdovskeho.cz
Mgr. Kateřina Koreň učitel všeobecně vzděl. předmětů 585 119 029 k.koren@vejdovskeho.cz
Mgr. Dagmar Voltnerová učitel všeobecně vzděl. předmětů 585 119 033 d.voltnerova@vejdovskeho.cz
Bc. Ludmila Kundrumová učitel odborných předmětů 585 119 026 l.kundrumova@vejdovskeho.cz