Učební obory

Podmínky přijetí :

  • Studium je určeno pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku
  • Zájem o učební, studijní obor
  • Doporučení školského poradenského zařízení u zdravotně postižených žáků / dle § 16,z.č. 561/2004 Sb.,§§3,9 vyhlášky MŠMT-ČR č.73/2005 Sb. / ve znění platných předpisů
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor studia
  • Přijímací řízení—vstupní pohovor / učební obory /

 

Rekondiční a sportovní masér 

Kuchař - číšník

Cukrář

Stravovací a ubytovací služby

Potravinářská výroba

Prodavačské práce

Provozní služby