Termíny konání přijímacího řízení:

Školní přijímací zkoušky:
I.kolo  I.termín: 23. dubna 2019
II.termín: 25. dubna 2019
II.kolo                    29.5.2019
   
   
   
Jednotné přijímací zkoušky pro studijní obory:
1.   termín 

12. dubna 2019 - matematika

                                - český jazyk a literatura

2.   termín 15. dubna 2019
1. náhradní termín 13. května 2019
2. náhradní termín  14. května 2019