Termíny konání přijímacího řízení:

Školní přijímací zkoušky:
I.kolo  I.termín: 23. dubna 2018
II.termín: 25. dubna 2018
II.kolo                    29.5.2018
   
   
   
Jednotné přijímací zkoušky pro studijní obory:
1.   termín 

12. dubna 2018 - matematika: 8:30 

                                - český jazyk a literatura: 10:50

2.   termín 16. dubna 2018
1. náhradní termín 10. května 2018
2. náhradní termín  11. května 2018