Studijní obory

Podmínky přijetí :

  • Studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem
  • Zájem o učební, studijní obor
  • Ukončení povinné školní docházky
  • Doporučení školského poradenského zařízení u zdravotně postižených žáků / dle § 16,z.č. 561/2004 Sb.,§§3,9 vyhlášky MŠMT-ČR č.73/2005 Sb. / ve znění platných předpisů
  • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro daný obor studia
  • Přijímací řízení—vstupní pohovor / učební obory /

 

           / netýká se Praktické školy dvouleté /

 

Socíální činnost - ve šk.r. 2019/20 NEOTEVÍRÁME !!!

Masér sportovní a rekondiční

Podnikání

Praktická škola dvouletá

Praktická škola dvouletá (se zaměřením na cukrářské práce)