Střední škola - Domov mládeže

Vedoucí vychovatelka : Mgr. Ivana Dokoupilová

Vychovatelky :

Mgr. Eva Bassmannová
Mgr. Edita Demeterová
Pomocné vychovatelky : Xenie Řezníčková
Eva Krososková
  • umístění v samostatné budově areálu školy
  • celodenní pobyt (pondělí-pátek)
  • ubytování ve 2-4 lůžkových pokojích
  • možnost stravování 5x denně
  • nabídkové programy dle zájmu žáků
  • možnost zapojit se do činnosti kroužků - PC kroužek, Tělovýchovný kroužek, Společensko-vědní kroužek, kroužek Zdravého a životního stylu
  • internet, PC učebna, interaktivní tabule, audio-video-DVD