65-51-E/01   Stravovací a ubytovací služby  / ŠVP : Kuchařské práce /

 

- jsou určeny pro  žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku

Délka studia:   3 roky , denní forma

Způsob ukončení studia :   závěrečná zkouška

Certifikace :   závěrečné vysvědčení , výuční list

 

Možnosti uplatnění :   absolvent se uplatní v zařízeních poskytujících stravovací služby, kde může vykonávat jednoduché práce při výrobě a podávání jídel

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů :   učební obor Kuchař , po posouzení dokladů o předchozím vzdělávání a dosažených výsledcích předchozího vzdělávání, může být uchazeč přijat do vyššího ročníku

 

ŠVP oboru ke shlédnutí:

65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY (ŠVP: KUCHAŘSKÉ PRÁCE).DOCX (58kb)