Stanovení kritérií přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

 

 

Stanovení kritérií pro 2. a další kola přijímacího řízení ​pro školní rok 2018/2019

 

 

Studijní obor

 

69-41-L/02  Masér sportovní a rekondiční

(v souladu s § 60, zákona č.561/2004 Sb., vyhl. MŠMT č.671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MŠMT č.73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Ke studiu na střední škole se přijímají i žáci/uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského poradenského zařízení.

 

 • řízený pohovor

Max. počet přijatých žáků ve třídě: 30 (14 ve třídě pro žáky s SVP)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stanovení kritérií pro 1.koloStudijní obory

(v souladu s § 60, zákona č.561/2004 Sb., vyhl. MŠMT č.671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MŠMT č.73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 

 

Ke studiu na střední škole se přijímají i žáci/uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského poradenského zařízení.

 

 

Kritéria přijímacího řízení:

(i žáci s SVP):                       

                        75-41-M/01     Sociální činnost (Sociální činnost)

                        69-41-L/02      Masér sportovní a rekondiční (Masér)

                        64-41-L/51     Podnikání (nástavba) – denní i dálková forma

                                                                                  

 1. pořadí uchazečů bude stanoveno na základě pořadí bodového ohodnocení v rámci přijímacího řízení
 2. správně vyplněná a v termínu podaná přihláška ke studiu na SŠ
 3. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání (příloha přihlášky)
 4. uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží doporučení školského poradenského zařízení k zařazení uchazeče do systému speciálního školství
 5. bodový zisk je tvořen:

-          body za jednotnou přijímací zkoušku (max. 100 bodů)

·          hodnocení jednotných přijímacích zkoušek:

100 – 66 bodů                        100 přepočtených bodů

65 – 50 bodů                           80 přepočtených bodů

49 – 33 bodů                          60 přepočtených bodů

32 – 8 bodů                            50 přepočtených bodů

7 – 0 bodů                              30 přepočtených bodů

-          body za průměrný prospěch z 8. ročníku a I. pololetí 9. ročníku ZŠ (max. 30 bodů)

·          hodnocení průměrného prospěchu:

do 1,99           30 bodů

od 2,00           25 bodů

-          body za účast na soutěžích a olympiádách (max. 5 bodů)

 

Maximální možný počet bodů je 135.

 

 1. Ke studiu mohou být přijímáni uchazeči s celkovým bodovým ziskem minimálně 75 bodů.

 

 1. V případě rovnosti bodů postupně rozhoduje:

-          počet bodů za přijímací zkoušku z českého jazyka

-          počet bodů za přijímací zkoušku z matematiky

-          průměrný prospěch za poslední tři pololetí na ZŠ z českého jazyka

-          průměrný prospěch za poslední tři pololetí na ZŠ z cizího jazyka

-          průměrný prospěch za poslední tři pololetí na ZŠ z matematiky

 

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení a budou přijímáni až do naplnění kapacity příslušného oboru.

Max. počet přijatých žáků se SVP ve třídě: 14

Max. počet přijatých žáků bez SVP ve třídě: 30

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studijní obor pouze pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

 

Kritéria přijímacího řízení:

 

78-62-C/02     Praktická škola dvouletá

 

 • správně vyplněná a v termínu podaná přihláška ke studiu na SŠ
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání (příloha přihlášky)
 • k přihlášce je nutné přiložit doporučení školského poradenského zařízení k zařazení uchazeče do systému speciálního školství
 • přijímací zkouška se skládá pouze z přijímacího pohovoru

 

Max. počet přijatých žáků ve třídě: 6

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Učební obory

(v souladu s § 60, zákona č.561/2004 Sb., vyhl. MŠMT č.671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhl. MŠMT č.73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

 

 

Ke studiu na střední škole se přijímají i žáci/uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami na základě doporučení školského poradenského zařízení.

 

 

Kritéria přijímacího řízení:    

   (i žáci se SVP)                     65-51–H/01 Kuchař – číšník (Kuchař)

                                                   29-54-H/01 Cukrář  (Cukrář – výroba)

                                                   66-51-H/01 Prodavač (Prodavač a výrobce  lahůdek)

                                                   69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér

 

 • správně vyplněná a v termínu podaná přihláška ke studiu na SŠ
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání (příloha přihlášky)
 • uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami doloží doporučení školského poradenského zařízení k zařazení uchazeče do systému speciálního školství
 • řízený pohovor  – u gastrooborů základní technologické postupy při přípravě pokrmů (příp.cukrářských výrobků) – uchazeč si téma připraví samostatně
 • smyslová zkouška - určení vzorků surovin, koření (u gastrooborů)
 • kultivovaný verbální, tj.slovní projev (u uč.oborů Prodavač, Rekondiční a sportovní masér)
 • test pohybové koordinace, flexibility a jemné motoriky (u uč. oboru Rekondiční a sportovní masér)
 • celkový průměrný prospěch z 8. roč. a I.pol 9.roč. ZŠ
 • u uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami doporučení školského poradenského zařízení k zařazení do systému speciálního školství

 

Max. počet přijatých žáků se SVP ve třídě: 14

Max. počet přijatých žáků bez SVP ve třídě: 30

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Učební obory pouze pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

 

Kritéria přijímacího řízení:      

           

65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)

29-51-E/01 Potravinářská výroba (Cukrářské práce)

66-51-E/01 Prodavačské práce  

69-54-E/01 Provozní služby

 

 • správně vyplněná a v termínu podaná přihláška ke studiu na SŠ
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělávání (příloha přihlášky)
 • doporučení školského poradenského zařízení k zařazení uchazeče do systému speciálního školství
 • řízený pohovor  – u gastrooborů základní technologické postupy při přípravě pokrmů (příp.cukrářských výrobků) – uchazeč si téma připraví samostatně
 • smyslová zkouška - určení vzorků surovin, koření (u gastrooborů)
 • kultivovaný verbální, tj.slovní projev (u uč.oborů Prodavač, Prodavačské práce, Rekondiční a sportovní masér)
 • test pohybové koordinace, flexibility a jemné motoriky (u uč. oboru Rekondiční a sportovní masér)
 • u uchazečů bez zdravotního postižení rozhoduje průměrný prospěch z 8. roč. a I.pol 9.roč. ZŠ

 

Max. počet přijatých žáků se SVP ve třídě: 14

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------