Střední škola, Gorazdovo náměstí č.1

Nabízíme Vám :

 •  Speciální střední škola
 •  Zřizovatel : Olomoucký kraj
 •  Žáci dostávají zdarma osobní ochranné pracovní prostředky
 •  Na škole pracují speciální pedagogové
 •  Teoretická výuka probíhá v odborných učebnách s využitím moderní didaktické techniky
 •  Odborný výcvik se uskutečňuje ve dvou cvičných kuchyních a dále v restauračních zařízeních ,domovech pro seniory, ve školních  jídelnách na území města Olomouce. U cukrářů probíhá odborný výcvik na odloučeném pracovišti na Trnkově ulici v Olomouci
 • Stravování žáků je zajištěno ve škole, internátě a na pracovištích odborného výcviku
 • Žáci mohou být ubytováni na internátě v budově školy, kde mají možnost sportovního,kulturního a společenského vyžití
 • Ve škole se vyučuje anglický a německý jazyk
 • Za produktivní práci peněžitá odměna
 • Počítačová učebna
 • Využívání posilovny
 • Návštěva školy je po domluvě možná kdykoli

Kontakty - Střední škola

Gorazdovo nám. č.1
Olomouc
779 00
Česká republika

IČ: 00601691

tel. 585 119 022

tel. 603 247 383

 

email:  l.cizkova@vejdovskeho.cz

 

Kde nás najdete