Školní jídelna SŠ

Informace ke stravování ve školním roce 2017/2018

 

Žáci střední školy se mohou stravovat přímo v budově školy a to v jídelně Střední školy zemědělské a zahradnické Olomouc, U Hradiska 4, odl. pracoviště Gorazdovo nám. 1, olomouc

 

Přihlášení ke stravování:

Žáci musí vyplnit přihlášku ke stravování - nutno vyzvednout v kanceláři jídelny při Střední, základní a mateřské školy prof. Vejdovského, Tomkova 42, Olomouc- Hejčín u vedoucí školní jídelny paní Škvorové, telefon 581 580 909, mail. jidelna@szmsvejdovskeho.cz

 

Způsob placení stravného:    

1. U strávníků platících z účtu nebo poštovní poukázkou  je nutno poslat zálohovou platbu vždy do 20. dne v měsíci  na účet KB číslo 34435811/0100 variabilní symbol bude přidělen a zůstává žákovi po celou dobu studia.

2. strávníků, kteří chtějí platit v hotovosti  zálohovou platbu do 20.dne v měsíci, a to u vedoucí školní jídelny Tomkova 42, Olomouc- Hejčín.

 

Přehled stravného:

Snídaně: .............................24,- Kč

Oběd: ....................30,- Kč

Odpolední svačina: ........10,- Kč (zajišťuje jídelna SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín)

Večeře: ...............................32,- Kč

Celodenní strava: .....96,- Kč

 

Odhlašování stravy jídelna Gorazdovo náměstí 1, Olomouc

mail. stravovna-1@volny.cz

v nutných případech telefonicky 739 369 009 pí. Žákovská

jídelna Hejčín pí. Škvorová 581 580 909

 

 

Jídelní lístek a provozní řád školní jídelny na stránkách Střední školy zemědělské a zahradnické Olomouc www.szes-olomouc.cz