Kontakt - SPC

Tomkova 42
Olomouc
779 00
Česká republika

IČ: 00601691

tel.: 581 580 932
tel.: 581 580 933

mob: 774 129 345

email:  p.marackova@vejdovskeho.cz, v.novakova@vejdovskeho.cz

Činnost  Speciálně pedagogického centra  pro zrakově postižené

 • jde o poradenské zařízení, které se věnuje poradenské činnosti zrakově postiženým žákům Olomouckého kraje integrovaným v běžných mateřských, základních nebo středních školách
 • poskytuje odborné poradenské služby pro zrakově postižené děti a žáky všech stupňů a typů škol
 • ambulantní metodická, speciálně pedagogická činnost pro pedagogy a rodiče žáků integrovaných v běžných školách
 • výjezdy do škol a rodin
 • informace o kompenzačních pomůckách a nácvik práce s nimi
 • zprostředkování výcviku práce s elektronickými pomůckami ovládanými braillskou i běžnou klávesnicí, práce na PC
 • rozvoj zrakových funkcí
 • výuka čtení a psaní bodového písma
 • tyflografika (tvroba obrázků, plánků a map)
 • nácvik prostorové orientace, samostatného pohybu a sebeobsluhy
 • aplikované tělesné a sportovní pohybové aktivity
 • sociálně právní poradenství