75-41-M/01  Sociální činnost - ve šk.r. 2020/21 NEOTEVÍRÁME

 

- je určen žákům, kteří splnili povinnou školní docházku

Délka studia:   4 roky, denní forma

 Způsob ukončení studika:    maturitní zkouška

Certifikace:    vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Možnosti uplatnění absolventů:   především v ambulantních nebo pobytovvých zařízeních, terénních službách, poskytování sociální pomoci dětem i dospělým, zajištění přímé péče i osobní asistence pro podporu soběstačnosti a sociální aktivizaci, zpracování plánu sociální pomoci, organizace sociálních služeb, vedení správního řízení, vyřizování agendy s klienty, spolupráce s odborníky z různých profesí

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů:    studium na vyšších odborných školách a vysokých školách

 

ŠVP oboru ke shlédnutí:

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST (ŠVP: SOCIÁLNÍ ČINNOST).DOCX (62kb)