Školská rada

 

Školská rada se zřizuje s účinnosti od 1. 4. 2018 

Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 167 a § 168, č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších změn a doplňků, vydává po shválení Radou Olomouckého kraje dne 19. 2 .2018 zřizovací listinu školské rady pro příspěvkovou organizaci: STŘEDNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA prof. V. Vejdovského, Olomouc - Hejčín

 Jmenný seznam členů školské rady:

za zřizovatele:
Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
proděkanka pro vědu, výzkum a doktorská studia a statutární zástupce děkana PdF UP
Mgr. Bc. Veronika Růžičková, Ph.D.
odborný asistent v Ústavu speciálněpedagogických studií PdF UP
za rodiče a zletilé studenty:
MUDr. Dagmar Opíchalová
lékařka, zákonný zástupce žáka
Lenka Chalánková
student
za školu:
Mgr. Michaela Fojtů
učitelka ZŠ
Mgr. Lenka Pospíšilová
předsedkyně školské rady, učitelka odborných předmětů SŠ

Funkční období Školské rady je tříleté, její činnost se řídí podle §167 a §168 školského zákona.

 

Zápis z jednání školské rady ze dne 3. 5. 2018: 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY, DNE 3.5. 2018.doc (32kb)