Kontakt - Školní družina

Svatoplukova 11
Olomouc
779 00
Česká republika

IČ: 00601691

tel.: 585 496 187
tel.: 776 033 540

email:  druzinasvatoplukova@vejdovskeho.cz

Školní družina

Školní družina nabízí tři moderně vybavené oddělení. Zabezpečuje žákům náplň volného času v době před školním vyučováním a odpoledne před odchodem domů nebo do jiných aktivit. Školní družina není pokračováním školního vyučování. Děti zde mají možnost výběru do jaké činnosti se zapojí. Činnost školní družiny se řídí vlastním Školním výchovně vzdělávacím programem.