Režim dne

Ve školním roce 2017/2018

 

NEDĚLE

 

19.00  - 22.00 hod.                        - příjezd žáků do domova mládeže

21.30 hod.                                     - večerka

 

P  O N D Ě L Í – ČTVRTEK

 

5.30   -   6.30 hod.                         - budíček – dle  potřeby žáka tak, aby nastoupil vždy                15min. před začátkem výuky a praxe

 

12.00 – 17.30hod.                         - zájmová mimoškolní činnost,vycházky,program dle

                                                         nabídky,samostudium, schůzky výchovné skupiny

 

17.30 – 18.00 hod.                        - večeře

 

18.00 – 18.30 hod.                        -  program dle nabídky

 

18.30 – 19.30 hod.                        - příprava na vyučování, ve středu 19.00 – 20.00hod.

                                                     

19.30 – 21.00 hod.                        - osobní hygiena, individuální doučování,samostudium,              

                                                         TV pořady

 

21.00 – 21.30 hod.                        -  TV pořady, příprava na spánek,samostudium

 

21.30 hod.                                     - večerka

 

PÁTEK

                                                       

12.00 – 15.00 hod.                        - odjezdy žáků po výuce domů

 

 

ÚKOLY  DANÉ  REŽIMEM

 

 

P o n d ě l í                       - schůzky výchovné skupiny

 

 

Č t v r t e k                       - velký úklid v osobních věcech, příprava na odjezd domů

REŽIM   DNE   ÚSEKU   VMV

 

Ve školním roce 2016/2017                                                pro integrované žáky

 

NEDĚLE

 

19.00  - 22.00 hod.                        - příjezd žáků do Domova mládeže

21.30 hod.                                     - večerka

 

P  O N D Ě L Í – ČTVRTEK

 

5.30   -   6.30 hod.                         - budíček – dle  potřeby žáka tak, aby nastoupil vždy                15min. před začátkem výuky a praxe

 

12.00 – 17.30hod.                         - návrat ze školy,odpočinek,zájmová činnost dle nabídky,

                                                         osobní volno,sledování TV,schůzky výchovné skupiny

 

17.30 – 18.00 hod.                        - večeře

 

18.00 – 18.30 hod.                        -  program dle nabídky

 

18.30 – 19.30 hod.                        - návrat z vycházek

                                                         příprava na vyučování, ve středu 19.00 – 20.00hod.

                                                     

19.30 – 21.00 hod.                        - osobní hygiena, individuální doučování,osobní volno,                 

                                                         TV pořady

 

21.00 – 21.30 hod.                        -  TV pořady, příprava na spánek

 

21.30 hod.                                     - večerka

 

PÁTEK

                                                       

12.00 – 15.00 hod.                        - odjezdy žáků po výuce domů

 

 

ÚKOLY  DANÉ  REŽIMEM

 

P o n  d ě l í         - schůzky výchovné skupiny

 

Č t v r t e k            - velký úklid v osobních věcech, příprava na odjezd domů