Režim dne

06,30 - 08,00 ranní činnost (budíček, hygiena, snídaně)
12,00 - 15,30 rekreační, odpočinková a zájmová činnost (hry, vycházky, hra na hudební nástroje)
15,30 - 16,00 svačina
16,00 - 18,00 příprava na vyučování a zájmová činnost
18,00 - 18,30 večeře
18,30 - 20,30 večerní a zájmová činnost I.stupeň
18,30 - 21,00 večerní a zájmová činnost II.stupeň