69-53-H/01     Rekondiční a sportovní masér / ŠVP : Rekondiční a sportovní masér /

 

- určeno  pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku

Délka studia :   3 roky, denní forma

 Způsob ukončení studia :  závěrečná zkouška

Certifikace :   závěrečné vysvědčení , výuční list

 

Možnosti uplatnění absolventů :    absolventi jsou připraveni samostatně provádět odborné činnosti, zejména preventivní, rekondiční a regenerační programy ve vlastních studiích, fitness a welness centrech, sportovních klubech a lázeňských zařízeních, dále se může uplatnit v oblasti sociálních služeb, včetně domovů pro seniory
Možnosti dalšího vzdělávání absolventů :   studijní obor ukončený maturitní zkouškou navazující na předcházející přípravu

 

ŠVP oboru ke shlédnutí:

69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér (ŠVP: Rekondiční a sportovní masér) (64kb)