69-54-E/01  Provozní služby  / ŠVP : Provozní služby /

 

Učební obor je určený žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří ukončili povinnou školní docházku v ZŠ se speciálním vzdělávacím programem, případně ve speciální škole, v nižším než devátém ročníku ZŠ a v odůvodněných případech v devátém ročníku ZŠ.

 

Délka studia :  2 roky, denní forma

Způsob ukončení studia :  závěrečná zkouška

Certifikace :  závěrečné vysvědčení, výuční list

 

​Možnosti uplatnění absolventů :  

absolvent se uplatní při úklidu ve zdravotnických a sociálních zařízeních, v ubytovacích zařízeních, kancelářích, veřejných prostorách, dále se uplatní při výkonu pomocných prací při přípravě pokrmů, praní a žehlení prádla, šití a opravách prádla a bytových doplňků