Projekty

Projekt: "Šablony pro střední školy a vyšší odborné školy"

Image

Název projektu: "Rozvoj SŠ Vejdovského 2017"

 • doba trvání projektu: od 1. 2. 2018 do 31. 1. 2020

 • III/1.6 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

  • ​popis činnosti Školního kariérového poradce:

   • podpora žáků při vstupu na trh práce – příprava na pracovní pohovor, pomoc a konzultace při zpracování osobního životopisu
   • doporučování informačních zdrojů, dalších poradenských subjektů v návaznosti na situaci žáka a jeho poradenské potřeby
   • poradenství v oblasti mobility a profesních příležitostí v zahraničí
   • realizace exkurzí
   • vyhledávání kariérových informací a jejich sdělování žákům
   • podpora vedoucí k rozpoznání osobního a profesního potenciálu a rozpoznávání kariérových možností
   • individuální konzultace se žáky
   • komunikace s rodiči
   • skupinové poradenství pro žáky a rodiče
   • podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených předčasných ukončením studia při výběru povolání a možnostech při vstupu na trh práce
   • spolupráce s úřadem práce ČR, pracovními agenturami
   • spolupráce s krajskými institucemi, organizacemi a firmami (možnými budoucími zaměstnavateli žáků)
   • spolupráce s poradenskými pedagogickými pracovišti
  • vykonává: Mgr. Hana STUDENÁ

 

 • III/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 24 hodin

 • ​III/4.1 Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

  • cíle aktivity:
   • cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Jednotka může být také využita pro žáky SŠ ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, kterým aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.
   • aktivita bude realizována prostřednictvím doučování min. tří žáků střední školy ohrožených školním neúspěchem vedeného pedagogem, asistentem pedagoga či jinou osobou, která bude vedením školy určena pro vedení doučování (nemusí se jednat o pedagogického pracovníka, doučujícím může být i např. student 4. nebo 5. ročníku fakult připravujících budoucí pedagogické pracovníky).
   • při identifikaci žáků střední školy ohrožených školním neúspěchem je možné sledovat následující oblasti:
    •   nízká motivace ke vzdělávání;
    •   dlouhodobá a opakovaná prospěchová neúspěšnost;
    •   nedůslednost ve školní přípravě;
    •   kázeňské přestupky;
    •   nedůsledné rodičovské vedení;
    •   sociokulturně znevýhodněné prostředí
  • vykonává: Mgr. David PETER, Mgr. Lucie JUROŠKOVÁ

Image