66-51-E/01   Prodavačské práce / ŠVP : Prodavačské práce /

 

 

Učební obor je určený především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, pro absolventy ZŠ se speciálním vzdělávacím programem (Zvláštní škola), kteří ukončili povinnou školní docházku.

Délka studia :   3 roky , denní forma

Způsob ukončení studia :  závěrečná zkouška

Cerifikace :   závěrečné vysvědčení , výuční list

 

Možnosti uplatnění absolventů :   

absolvent se uplatní jako pomocný pracovník provádějící pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při prodeji zboží, může doplňovat zboží v prodejnách, prodávat vybraný sortiment zboží, skladovat a ošetřovat zboží, manipulovat s obaly, vykonávat činnosti spojené s výkupem lahví, bude schopen běžně komunikovat se zákazníkem