66-51-H/01   Prodavač / ŠVP : Prodavač a výrobce lahůdek /

 

- určeno  pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku

Délka studia :   3 roky , denní forma

Způsob ukončení studia :   závěrečná zkouška

Certifikace :   závěrečné vysvědčení , výuční list

 

Možnosti uplatnění absolventů :   absolventi jsou připraveni samostatně provádět odborné činnosti,zejména přípravu a prodej lahůdkářského sortimentu v gastronomických oborech

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů :   studijní obor ukončený maturitní zkouškou navazující na předcházející přípravu

 

ŠVP oboru ke shlédnutí:

66-51-H01 Prodavač (ŠVP: Prodavač a výrobce lahůdek).docx (84kb)