29-51-E/01   Potravinářská výroba / ŠVP : Cukrářské práce /

 

- učební obor je  určený pro žáky,kteří ukončili povinnou školní docházku

Délka studia :  3 roky , denní forma

Způsob ukončení studia :   závěrečná zkouška

Certifikace :   závěrečné vysvědčení , výuční list

 

Možnosti uplatnění absolventů :   absolventi se uplatní v potravinářské výrobě,kde mohou vykonávat jednoduché práce při přípravě surovin a výrobě cukrářských výrobků

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů :   učební obor Cukrář-výroba,po posouzení dokladů o předchozím vzdělávání a dosažených výsledcích předchozího vzdělávání,může být uchazeč přijat do vyššího ročníku

 

ŠVP oboru ke shlédnutí:

29-51-E/01 POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA (ŠVP: CUKRÁŘSKÉ PRÁCE).DOCX (54kb)