Ortoptika

Termín ortoptika pochází z řeckých slov orthos = rovný a optikos = oční. Je to snaha o obnovení porušeného jednoduchého binokulárního vidění, jak v motorické, tak v senzorické složce.

Spolupráci mezi oběma očima lze obnovit pouze tehdy, bylo-li před poruchou jednoduché binokulární vidění vyvinuto. Jednotlivá cvičení jsou prováděna na speciálních přístrojích určených nejen k nápravě JBV, ale i motility a postavení očí. Jedná se tedy o rehabilitaci zrakových funkcí vrozených a získaných očních vad, jejímž vrcholem je získání prostorového vidění.

Cvičení provádí ortoptistky kvalifikovaná zdravotní sestra. Pacienty jsou předškolní a školní děti. Příznivé výsledky cvičení jsou založeny především na spolupráci dítěte a jeho rodičů.

Postup ortoptického cvičení: V prvé řadě je třeba každé dítě ortopticky vyšetřit (zraková ostrost, zakrývací test, zkouška motility aj.), a tím potvrdit či vyvrátit poruchy vedoucí k ortoptické léčbě. V případě pozitivní diagnózy je koncipován postup léčby, která je odvislá od stupně binokulárního vidění a věku dítěte. Důležitá je zejména motivace dítěte pro snadnější spolupráci a účinnou léčbu. Jednotlivá cvičení praktikují děti s nasazenou brýlovou korekcí. Na přístrojích se za dohledu ortoptistek postupně realizuje:

  • odtlumování a cvičení superpozice
  • nácvik fúze
  • cvičení šířky fúze
  • cvičení stereopse
  • cvičení pohyblivosti
  • cvičení konvergence
  • nácvik správného vztahu akomodace a konvergence