Ortoptika

Termín ortoptika pochází z řeckých slov orthos = rovný a optikos = oční. Je to snaha o obnovení porušeného jednoduchého binokulárního vidění, jak v motorické, tak v senzorické složce.

 

V prvé řadě je třeba každé dítě ortopticky vyšetřit (zraková ostrost, zakrývací test, zkouška motility aj.), a tím potvrdit či vyvrátit poruchy vedoucí k ortoptické léčbě. V případě pozitivní diagnózy je koncipován postup léčby, která je odvislá od stupně binokulárního vidění a věku dítěte. Důležitá je zejména motivace dítěte pro snadnější spolupráci a účinnou léčbu. Jednotlivá cvičení praktikují děti s nasazenou brýlovou korekcí. Na přístrojích se za dohledu ortoptistek postupně realizuje:

Postup ortoptického cvičení

  • odtlumování a cvičení superpozice
  • nácvik fúze
  • cvičení šířky fúze
  • cvičení stereopse
  • cvičení pohyblivosti
  • cvičení konvergence
  • nácvik správného vztahu akomodace a konvergence