ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018 - 2019

  • Zahájení školního roku v pondělí 3. září 2018.

  • Konec 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

  • Konec 2. pololetí ukončeno v pátek 28. června 2019.

  • Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

  • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 11. 3. - 17. 3. 2019.

  • Velikonoční prázdniny v délce dvou dnů čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019 (státní svátek).

  • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle  1. září 2019.

  • Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne 2. září 2019.