69-41-L /02   Masér sportovní a rekondiční  / ŠVP: Masér /

 

Studijní obor je určený i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří splnili povinnou školní docházku.

  Délka studia :   4 roky , denní forma

  Způsob ukončenístudia :   maturitní zkouška

  Certifikace :   vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Možnosti uplatnění absolventů :   

absolvent se uplatní v povolání masér při poskytování profesionálních masérských služeb v provozech, studiích a salonech, volí vhodný druh a postup masáže v souladu s požadavky a zdravotním stavem klienta, obsluhuje přístroje provozovny, poskytne poradenské služby z hlediska péče o tělo, správné životosprávy a zdravého životního stylu, ve vztahu ke klientům, spolupracovníkům a obchodním partnerům vystupuje profesionálně, vykonává obchodně-podnikatelské aktivity v masérských službách

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů :    studium na vyšších odborných a vysokých školách

 

ŠVP oboru ke shlédnutí:

69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční (ŠVP: Masér) (245kb)