65-51-H/01   Kuchař - číšník  / ŠVP : Kuchař /

 

- určeno  pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku

Délka studia :   3 roky , denní forma

Způsob ukončení studia :   závěrečná zkouška

Certifikace :   závěrečné vysvědčení , výuční list

 

Možnosti uplatnění absolventů :   po nezbytném zapracování se uplatní ve všech typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů : studijní obor: 65-41-L/51 Gastronomie  2-leté - nástavbové /denní studium/,ukončený maturitní zkouškou

 

ŠVP oboru ke shlédnutí:

65-51-H/01 Kuchař-číšník (ŠVP: Kuchař) (67kb)