Zájmové útvary ve školním roce 2019 - 2020

 

 

Výtvarný kroužek (3., 4., 5. třídy)

  •  středa 13.00 – 14.30 (1x za 14 dnů)

 

Kroužek vaření (6., 7., 8., 9. třídy)

  • čtvrtek 14.00 - 15.30 (1x za 14 dnů)

 

Sportovní kroužek zaměřený na kolektivní hry (6., 7., 8., 9. třídy)

  • úterý 14.00 – 14.45 (1x týdně)

 

Provozní řád zájmových útvarů.pdf (385kb)