JZZ 2020

Organizace JZZ 2020 :

ORGANIZACE JEDNOTNÝCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2019-2020.docx (35kb)

Přípravné otázky k JZZ 2020 - obor Cukrář :

Anglický jazyk + Německý jazyk.doc (25kb)

Ekonomika.doc (27kb)

Technologie + Suroviny.doc (58kb)

Svět práce.docx (40kb)

Přípravné otázky k JZZ 2020 - obor Kuchař :

Anglický jazyk + Německý jazyk.doc (39kb)

Ekonomika.doc (29kb)

Stolničení.doc (45kb)

Technologie + Potraviny a výživa.doc (74kb)

Svět práce.docx (40kb)

Přípravné otázky k JZZ 2020 - obor Rekondiční a sportovní masér :

Epidemiologie a hygiena.doc (31kb)

Morfologie.doc (28kb)

První pomoc.doc (32kb)

Psychologie.docx (21kb)

Rekondice a regenerace.docx (18kb)

Somatologie.doc (32kb)

Teorie masáží.docx (21kb)

Svět práce.docx (40kb)

Přípravné otázky k JZZ 2020 - obor Potravinářská výroba :

Technologie + Suroviny.doc (53kb)

Svět práce.docx (23kb)

Přípravné otázky k JZZ 2020 - obor Stravovací a ubytovací služby :

Potraviny a výživa.doc (65kb)

Stolničení.doc (41kb)

Technologie.doc (53kb)

Svět práce.docx (23kb)