JZZ 2019

Organizace JZZ 2019 :

 

Organizace JZZ 2019.doc (88kb)

Přípravné otázky k JZZ 2019 - obor Cukrář :

Anglický jazyk, Německý jazyk.doc (29kb)

Ekonomika - cukrář.doc (27kb)

Svět práce obor H.pdf (168kb)

Technologie + Suroviny.doc (58kb)

Přípravné otázky k JZZ 2019 - obor Kuchař :

Anglický jazyk + Německý jazyk.doc (39kb)

Ekonomika - kuchař.doc (29kb)

Stolničení.doc (45kb)

Svět práce obor H.pdf (168kb)

Technologie + Potraviny a výživa.doc (73kb)

Přípravné otázky k JZZ 2019 - obor Rekondiční a sportovní masér :

Epidemiologie a hygiena.doc (31kb)

Morfologie.docx (16kb)

První pomoc.doc (36kb)

Psychologie.docx (21kb)

Rekondice, Regenerace, Teorie masáží.docx (23kb)

Somatologie.docx (20kb)

Svět práce obor H.pdf (168kb)

Přípravné otázky k JZZ 2019 - obor Potravinářská výroba :

Svět práce obor E.pdf (153kb)

Technologie a suroviny.doc (52kb)

Přípravné otázky k JZZ 2019 - obor Stravovací a ubytovací služby :

Potraviny a výživa.doc (65kb)

Stolničení.doc (41kb)

Svět práce obor E.pdf (153kb)

Technologie.doc (52kb)