Denní režim ŠD

06,30 - 07,40   individuální, rekreační a odpočinková činnost
11,30 - 12,00 oběd
12,00 - 14,00 odpočinková a zájmová činnost
 • hry v hernách
 • četba
 • hra na hudební nástroje
 • výtvarná činnost
 • školní kuchyňka
14,00 - 15,00
 • pobyt venku
 • soutěže a hry na hřišti nebo tělocvičně
 • vycházka
15,00 - 17,00
 • individuální činnost dětí
 • hry
 • příprava na vyučování