Denní režim

06,45 - 07,40   individuální, rekreační a odpočinková činnost, ranní klub
11,30 - 12,00 oběd
12,00 - 14,00 odpočinková a zájmová činnost, odpolední klub
 • hry v hernách
 • zájmové kroužky
 • četba
 • hra na hudební nástroje
 • výtvarná činnost
 • školní kuchyňka
14,00 - 15,00
 • pobyt venku
 • soutěže a hry na hřišti
 • vycházka
15,00 - 16,30
 • individuální činnost dětí
 • hry
 • příprava na vyučování