29-54-H/01   Cukrář / ŠVP : Cukrář - výroba /

 

- je určeno pro žáky, kteří splnili povinnou školní docházku

Délka studia :   3 roky , denní forma

Způsob ukončení studia :   závěrečná zkouška

Certifikace :   závěrečné vysvědčení , výuční list

 

 Možnosti uplatnění absolventů :  především v potravinářském sektoru,zejména v cukrářské, případně cukrovinkářské výrobě /cukrárny, hotely, obchodní zařízení/

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů :   studijní obor ukončený  maturitní zkouškou navazující na předcházející přípravu

 

ŠVP oboru ke shlédnutí:

29-54-H/01 Cukrář (ŠVP: Cukrář-výroba) (61kb)