Činnost SPC

 • jde o školské poradenské zařízení, které se věnuje poradenské činnosti zrakově postiženým žákům Olomouckého kraje integrovaným v běžných mateřských, základních nebo středních školách
 • poskytuje odborné poradenské služby pro zrakově postižené děti a žáky všech stupňů a typů škol
 • ambulantní metodická, speciálně pedagogická činnost pro pedagogy a rodiče žáků integrovaných v běžných školách
 • výjezdy do škol a rodin
 • Informace o kompenzačních pomůckách a nácvik práce s nimi
 • zprostředkování výcviku práce s elektronickými pomůckami ovládanými braillskou i běžnou klávesnicí, práce na PC
 • rozvoj zrakových funkcí
 • výuka čtení a psaní bodového písma
 • tyflografika (tvorba obrázků, plánků a map)
 • nácvik prostorové orientace, samostatného pohybu a sebeobsluhy
 • aplikované tělesné a sportovní pohybové aktivity
 • sociálně právní poradenství