Zálohové platby stravného od 1.8. 2019:

 

Platba musí být provedena vždy do 25. dne v měsíci (na měsíc září do 25.8.2019), jinak nebude žák přihlášen ke stravování od prvního dne v měsíci.

Strava je připravována na školní jídelně Gorazdovo nám. 1, Olomouc

Strávníci celodenní strava:

Snídaně + přesnídávka                                        550,- Kč

Oběd                                                                         700,- Kč

Svačina (připravuje Školní jídelna prof. Vejdovského)       170,- Kč           

Večeře + svačina                                                    580,-Kč                          

 

Záloha celkem za stravu                                     2000, - Kč

Platba za ubytování                                              1200,- Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem                                                                       3200,- Kč 

 

 

Záloha jen oběd:

Oběd                                                                         700,- Kč

 

 

 

 

 

V Olomouci 13.6.2019

zpracovala: Renáta Škvorová, vsj