Důležité informace ze školní jídelny

 

Od nového školního roku 2018/2019 se hradí stravné zálohovou platbou (tak jak v letošním školním roce). Cena stravného je stanovena vnitřním předpisem 10/2016. Platba musí být provedena vždy do 25. dne v měsíci (na měsíc září do 25.8.2018), jinak nebude žák přihlášen ke stravování od prvního dne v měsíci. Cena stravného je stanovena dle vyhlášky č.107/2005 Sb.a zůstává stejná jako v letošním školním roce.

 

Odhlášky na 28. - 29.6. jsou přijímány do středy 27.6. do 14.00 hodin, potom již není možno si oběd odhlásit. V případě nemoci je možné si oběd dnech 28. - 29.6.2018 odebírat.

 

Stravné za měsíc září je možné si vyřídit koncem měsíce srpna. Úřední hodiny ve školní jídelně Tomkova 42, Olomouc - Hejčín v srpnu 2018 budou denně od 27.8. - 31.8.2018 v době od 10.00 - 13.00 hodin.

 

Strávníci, kteří budou ubytování a budou mít zaplacenou zálohu, budou automaticky přihlášeni ke stravování od pondělí 3.9.2018, ostatní od úterý 4.9.2018.

 

Pro odhlašování stravy ve školním roce 2018/2019, prosím využívejte e-mailovou adresu:

školní jídelna Gorazdovo náměstí 1, Olomouc 

stravovna-1@vony.cz (vždy do 14.00 hodin)

 

školní  jídelna pro. Vejdovského Tomkova 42, Olomouc – Hejčín jidelna@szmsvejdovskeko.cz (vždy do 13.00 hodin)

 

 

 

Případné informace vám ráda zodpovím na telefonním čísle 581 580 909, nebo na e-mailové adrese jidelna@szmsvejdovskeko.cz.

                                                                  Renáta Škvorová

Datum 8.6.2018                                vedoucí školní jídelny