Termíny konání přijímacího řízení na střední školu pro rok 2020/2021 
(pracoviště Svatoplukova 11)

I. termín I.kolo  -   27. 4. 2020

                 II.kolo  -  28. 4. 2020

 

Stanovení kriterií přijímacího řizení k 31. lednu.doc (39kb)

Zápis do 1. ročníku na školní rok 2020/2021 (pracoviště Svatoplukova 11)

Zápis žáků do 1. ročníku proběhne ve dnech:

středa 22. 4. 2020 od 13.00 hod. do 16.00 hod.

čtvrtek 23. 4. 2020 od 13.00 hod. do 16.00 hod.

v budově SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského, ulice Svatoplukova 11, Olomouc - Řepčín

K zápisu je nutné donést:

- rodný list dítěte

- občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

- doporučení poradenského zařízení

 

Nabídka kroužků

V tomto školním roce nabízíme zájmové kroužky pro žáky:

 • Dramatický kroužek na budově Svatoplukova
 • Sportovní kroužek na budově Táboritů

Kroužky budou probíhat jednou za 14 dnů v rozsahu dvou vyučovacích hodin. 

Kroužek lze otevřít při minimálním počtu 10 přihlášených žáků. Maximální počet účastníků je 14.

Účast v zájmových útvarech je za poplatek. Výše poplatku činí 500 Kč na pololetí, tj. 1 000 Kč na školní rok.

Poplatky slouží k úhradě režijních nákladů a částečně provozních nákladů kroužku.

Platba za 1. pololetí musí být provedena do 30. září, za 2. pololetí do 30. ledna.

Přihlášky se podávají do 20. září.

Zájmové útvary se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání ve znění posledních změn.

Informativní třídní schůzky

Informativní schůzky pro rodiče žáků ze školy Svatoplukova a Táboritů

Informativní schůzky pro rodiče se budou konat dne 16. 9. 2019 v 16:00 hodin v jídelně na pracovišti Svatoplukova.

Organizace 1. týdne školního roku 2019 - 2020

 

Pondělí 2. 9. 2019  - zahájení školního roku (nástup do školy)

 • v 8.00 – třídní učitelé přivítají žáky ve svých třídách

 • v 9.40 – konec vyučování, oběd

 • 8.00 - vyřizování přihlášek do ŠD, ŠJ a internát (paní Alešová, 1. p)

V týdnu od 2 . 9. 2019 do 6. 9. 2019 – třídní učitelé ve svých třídách (třídnické práce)

 

 • v 11.35 - konec vyučování 1. stupeň

 • ve 12.30 – konec vyučování 2. stupeň

Zajištěn bude provoz školní družiny, výdej stravy bude od úterý 3. 9. 2019.

Výdej stravy pro žáky ubytované na školním internátě bude od 2. 9. 2019.

Organizace školního roku 2019 - 2020

 • Zahájení školního roku v pondělí 2. září 2019.

 • Konec 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.

 • Konec 2. pololetí ukončeno v úterý 30. června 2020.

 • Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 3. 2. – 9. 2. 2020.

 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020 (pátek 10. dubnapondělí 13. dubna 2020 jsou stání svátky).

 • Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí
  31. srpna 2020.

 • Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Výsledky přijímacího řízení na Praktickou školu jednoletou a Praktickou školu dvouletou - obor úklidové práce pro školní rok 2019/2020

Termín konání přijímacího řízení: 24. dubna 2019

 

Učební obor Praktická škola jednoletá – kód oboru – 78-62-C/01 Úklidové práce

Pořadové číslo:   Registrační číslo:  Přijat: Nepřijat:
1. 433-1   přijat  
2. 317-1 přijat  

                                                 

Učební obor Praktická škola dvouletá – kód oboru – 78-62-C/02  Úklidové práce

Pořadové číslo: Registrační číslo: Přijat: Nepřijat:
1. 403-2      přijat  
2. 341-2     nepřijat
3. 340-2  přijat  
4. 320-2 přijat  
5. 239-2 přijat  
6. 238-2  přijat  
7. 580-2 přijat  
8. 652-2 přijat  
9. 579-2 přijat