Pátek 1. února 2019 - jednodenní pololetní prázdniny.

Vyhlášení termínu zápisu do 1. ročníku základní školy

Ve středu 24. 4. 2019 a ve čtvrtek 25. 4. 2019 se uskuteční zápis do 1. ročníku Základní školy prof. V. Vejdovského, Olomouc – Hejčín, Tomkova 42.

Zápis bude probíhat v době od 13.00 hod. do 17.00 hod. v budově SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského na ulici Svatoplukova 11, Olomouc - Řepčín.

 

Při zápisu předloží zákonní zástupci:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz
- poslední zprávu z poradenského zařízení

Vyhlášení termínu přijímacího řízení ke studiu na střední škole

Ředitel Střední školy, Základní školy a Mateřské školy prof. V. Vejdovského Olomouc, Tomkova 42 Olomouc - Hejčín, vyhlašuje dle § 64 zákona 561/2004 Sb., na základě § 2 vyhlášky 671/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů přijímací řízení ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 v praktické škole jednoleté a praktické škole dvouleté.

Dne 24. dubna 2019 proběhne I. kolo přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání na Praktickou školu jednoletou č. oboru 78-62-C/01, denní forma vzdělávání a Praktickou školu dvouletou č. oboru 78-62-C/02, denní forma vzdělávání, a to na základě podaných přihlášek, bez příjímacích zkoušek. Oba obory jsou zaměřeny na úklidové práce.

II. kolo přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání na Praktickou školu jednoletou č. oboru 78-62-C/01, denní forma vzdělávání a Praktickou školu dvouletou č. oboru 78-62-C/02, denní forma vzdělávání proběhne dne 28. května 2019. Podmínky pro přijetí ke studiu zůstávají stejné.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn do tří pracovních dnů po termínu přijímacího pohovoru na pracovišti školy Svatoplukova 11 a na webových stránkách školy.

Písemné rozhodnutí zástupce statutárního orgánu zřizovatele o přijetí či nepřijetí žáka ke studiu obdrží zákonní zástupci žáků do tří pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky.

Odvolání:

Proti rozhodnutí o nepřijetí je možno se odvolat do tří dnů od doručení rozhodnutí zástupce statutárního orgánu zřizovatele o přijetí ke vzdělávání.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018 - 2019

 

 • Zahájení školního roku v pondělí 3. září 2018.

 • Konec 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

 • Konec 2. pololetí ukončeno v pátek 28. června 2019.

 • Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018.

 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 11. 3. - 17. 3. 2019.

 • Velikonoční prázdniny v délce dvou dnů čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019.

 • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. července 2019 do neděle
  1. září 2019.

 • Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.