Ve dnech 18. 1., 24. 1, 15. 2. a 8. 3. budou z organizačních důvodů děti odpolední ŠD1 umístěny v ŠD2 - zákonní zástupci budou písemně informováni vychovatelkou ŠD1.