Ve dnech 13. - 15. 5. 2019 naše škola pořádá XXIV. ročník

pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje

Sportovní hry zrakově postižené mládeže.

Od 1. 2. 2019 změny v rozvrhu 1. stupně z důvodu přeložení termínu plavání (viz. Rozvrhy).

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018 - 2019

 

  • Zahájení školního roku v pondělí 3. září 2018.

  • Konec 1. pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

  • Konec 2. pololetí ukončeno v pátek 28. června 2019.

  • Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. 10. a úterý 30. 10. 2018.

  • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne 11. 3. - 17. 3. 2019.

  • Velikonoční prázdniny v délce dvou dnů čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019.

  • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

  • Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

 

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Naše základní škola se zapojila do projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko. Je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky (a dokonce na pár místech mimo ni). Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

My se zapojíme již v rámci výuky dne 26. dubna.

Image

Slavnostní otevření dětského hřiště vybudovaného z daru paní Anny Bednářové

Tajemná mecenáška věnovala své životní úspory Základní a mateřské škole profesora V. Vejdovského pro děti se zrakovým postižením. Sedmaosmdesátiletá Anna Bednářová, rodačka z Olšan u Prostějova, nedávno zemřela a v závěti škole odkázala vkladní knížku s 1,4 miliony korun a velkou sbírku prvorepublikových mincí v hodnotě asi 4 tis. korun.

Dar škola použila na stavbu dětského hřiště pro mateřskou školu a školní družinu, za zbylé prostředky pořídila školní mikrobus a vybavila počítačovou učebnu novou výpočetní technikou.

Za tento počin ji škola nominovala na Cenu Via Bona za filantropii, ve které postoupila do finálního slavnostního večera mezi 5 nejúspěšnějších příběhů ze 149.

detske_hriste_mp4.mp4 (28,60Mb)

Kontakty
Základní škola, Mateřská škola

Tomkova 42
Olomouc
779 00
Česká republika

IČ: 00601691

tel.: 585 385 350
fax: 585 119 034
email:  red@vejdovskeho.cz

Ukončení školního roku 2018 - 2019 v pátek 28. 6. 2019

 

8.00 - 9.00 - rozdání vysvědčení

9.00 - 9.15 - "Poslední zvonění" - rozloučení se s žáky IX. tříd a ukončení školního roku

9.30 - oběd

 

Provoz školní družiny a školního klubu - podle individuální domluvy se zákonnými zástupci.