Důležité informace !!!

Datum 10. 6. 2019  

Od nového školního roku 2019/2020 se hradí stravné zálohovou platbou (tak jak v letošním školním roce). Cena stravného je stanovena vnitřním předpisem 10/2016. Platba musí být provedena vždy do 25. dne v měsíci (na měsíc září do 25.8.2019), jinak nebude žák přihlášen ke stravování od prvního dne v měsíci. Cena stravného je stanovena dle vyhlášky č.107/2005 Sb. a zůstává stejná jako v letošním školním roce.

Odhlášky na 26. - 28.6. jsou přijímány do úterý 25.6. do 13.00 hodin, potom již není možno si oběd odhlásit. V případě nemoci je možné si oběd dnech 26. - 28.6.2019 odebírat.

Stravné za měsíc září je možné si vyřídit koncem měsíce srpna. Úřední hodiny ve školní jídelně v srpnu 2019 budou denně od 26.8. - 29.8.2019 v době od 10.00 - 13.00 hodin.

Strávníci, kteří budou mít zaplacenou zálohu, budou automaticky přihlášeni ke stravování od pondělí 2.9.2019

Pro odhlašování stravy ve školním roce 2019/2020 prosím využívejte e-mailovou adresu jidelnatomkova@vejdovskeko.cz (vždy do 13.00 hodin)

Případné informace vám ráda zodpovím na telefonním čísle 581 580 909, nebo na e-mailové adrese jidelnatomkova@vejdovskeko.cz.

 

Renáta Škvorová, vedoucí školní jídelny