6. A

Učivo podle tematických plánů – 6. ročník – březen 2020 – duben 2020

 

Český jazyk

- Co jsou slovesa, poznávání sloves

- Vyhledávání sloves v textu

- Osobní zájmena

- Osoba a číslo u sloves

Matematika

- Sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu desítek / dvojciferná a trojciferná čísla /

 

- Sčítání a odčítání do 10 000 bez přechodu desítek / čtyřciferná čísla /

 

Fyzika

- Tepelné motory

- Spalovací motor zážehový.

- Spalovací motor vznětový

- Tryskové motory

6. B

Učivo 6. třída

 

Březen

Čj - podstatná jména

- pravopis psaní vlastních jmen

- slovesa: co jsou slovesa, poznávání sloves

 

M - sčítání a odčítání do 10 000 s přechodem desítek, dvojciferná a trojciferná čísla

- slovní úlohy: užití jednotky délky, hmotnosti a času

- konstrukce trojúhelníku

- rozklad čísel a porovnávání čísel

 

Aj - opakování učiva: oblečení, koníčky

 

F - šroub

- tepelné motory

- spalovací motory zážehový

 

P - ryby: odlišnost od savců, přizpůsobení životu ve vodě

- Kapr obecný

- ryby moří a oceánů

 

Z - kulturní a historické zajímavosti naší krajiny

- životní prostředí u nás

 

Duben

 

Čj - slovesa: rozpoznávání sloves v textu

- osobní zájmena

- osoba a číslo u sloves

 

M - sčítání a odčítání do 10 000 s přechodem desítek, čtyřciferná čísla

- slovní úlohy

- přenášení trojúhelníku pomocí kružítka

 

Aj - opakování učiva: školní potřeby, množné a jednotné číslo

 

F - spalovací motory vznětový

- základní poznatky o zvuku

 

P - hmyz užitečný a škodlivý

- vosa obecná

 

Z - jak chránit životní prostředí

Dějepis – 6. ročník

- Opakování – Starověká Čína, Indie (viz zápis, nebo uč str. 40 – 42)

- Řecko – počátek civilizace, Trojská válka (legenda), Vrcholné období řeckých dějin (43 – 45)

- Vrchol a pád řeckých civilizací – Sparta, Athény (46 – 48)

D - 6. ročník - zápis a úkoly.docx (16kb)