5. ročník

Přehled učiva Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk – březen, duben- 5.ročník

Český jazyk – vyjmenovaná slova po L – procvičování učiva- st..55 -- 60

- vyjmenovaná slova po M – procvičování učiva- str. 61 - 66

- opakování všech vyjmenovaných slov – po B, L, M – souhrn. cvičení

od str. 68 – 71- učebnice Český jazyk

- Podstatná jména – co je to, určování podst. jmen

- rod. číslo u podst. jmen – str. 72 - 76

Čítanka – četba článků – str. 26 – 30 – opakování

- str. 31 – 36 – nový text

- četba z různých dětských časopisů

 

Matematika – opakování – písemné sčítání a odčítání, zkouška – st. 36 - 42

- slovní úlohy

- porovnávání čísel str. 43

- jednotky hmotnosti – str. 35

- jednotky objemu – str. 43 – 45

- procvičování učiva – násobení a dělení čísly 2, 3, 4, 5, 6, 7

- časová orientace na hodinách – str. 52 – 53

 

Anglický jazyk – opakování učiva – tělo

- dny v týdnu

- roční období

- barvy

- číslice

- Rodina, domov – základní slovní zásoba

- Velikonoce – seznámení, tradice

Přehled učiva květen, červen 5.ročník (.docx (11kb)

Přehled učiva březen - červen - Přírodověda, Vlastivěda - 5.ročník.docx (12kb)

Anglictina 5 tř.docx (13kb)