3. + 4. ročník

Učivo 3. třída

Březen

Čj – čtení slov s de – dě

te – tě

- doplňování slova: má x nemá

př. Koza má 2 rohy

pes má 4 nohy

- čtení a psaní slov s písmenem R, Ř

 

M - sčítání a odčítání do 20 př. 10 + 2, 12 – 2 … ..

- rozklad čísel a porovnávání čísel

 

Aj - opakování učiva: barvy, rodina

 

Duben

 

Čj - čtení a psaní slov s ne – ně

- slova typu: kapr, nesl, vezl, sedl . . . .

- čtení a psaní s písmenem P

- opis psacího textu

- obrázkové čtení, Velikonoční říkadla

 

M - vztahy o několik více o několik méně

- slovní úlohy

- sčítání a odčítání s přechodem přes desítku v oboru do 20

Př. 8 + 3, 9 +2, 11 – 2, 13 – 5 . . . . .

 

Aj - opakování učiva: čísla, domácí zvířata

 

Učivo 4. třída

 

Březen

 

Čj - samohlásky a souhlásky

- vyhledávání samohlásek a souhlásek

- rozlišování dlouhých a krátkých samohlásek

- doplňování hlásek, opis, přepis

Čj sloh – vyprávění, zvířata v přírodě

Čj čtení – jarní říkadla

- Astrid Lingrenová – Jehňátko

 

M - násobení a dělení číslem 5,6

- slovní úlohy

- prostorové útvary: čtverec, obdelník

 

Aj - opakování učiva: rodina, barvy

 

Duben

 

Čj - souhlásky tvrdé a měkké

- znát hlásky z paměti

- rozeznávání, vyhledávání, doplňování

Čj sloh – oblíbené zvíře, popis

Čj čtení – Křeček, Jak málem chytili vodníka

- Velikonoční říkadla, Kuličky

 

M - násobení a dělení číslem 7,8

- sčítání a odčítání typu 39 + 5, 48 + 6, 42 – 4, 51 – 6 . . . . .

- trojúhelník

 

Aj - opakování učiva: zvířata