2. A

16. 3. – 20. 3. 2020

Čtení: str. 78 - čtení článku: Hádanky

- slovní fotbal: tahá – hází – zívá – váhy

str. 79 - čtení článku: Taje

- tvoření nových slov: hučí – bučí, hází – vyhází

str. 80 - čtení: Máma nakupuje

- čtení psacího písma, slova typu: hůl, půl, sůl …

 

Psaní: Přepis hádanek.

Opis slov str. 80 dole: hůl, sůl, půl …

 

Matematika: Sčítání a odčítání v oboru do 9.

 

23. 3. – 27. 3. 2020

Čtení: str. 81 - vyvození hlásky: Ou, ou

- čtení slabik s Ou, ou

str. 82 - čtení článku: Míla

- vyhledávání slov s dvojhláskou ou

str. 83 - čtení článku: Dárek

- čtení předložkových vazeb: s tátou, s mámou

 

Psaní: Slabiky s ou.

Přepis slov str. 82 dole: houpá, houká …

 

Matematika: Slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 9.

 

 

30. 3. – 3. 4. 2020

Čtení: str. 84 - čtení článku: Bude jaro

- čtení psacího písma, slova typu: metou, melou

str. 85 - čtení článku: Naše husa

- zopakovat si domácí zvířata a jejich mláďata

str. 86 - čtení článku: Náš Mourek

- čtení předložkových vazeb: na myši, na kosa

 

Psaní: Opis str. 84 dole: metou, melou, lámou …

Přepis str. 85 dole: housata, poupata …

 

Matematika: Vyvození čísla 10, čtení a psaní.

Číselná řada vzestupná a sestupná (0, 1, 2, 3, 4, 5 …), (10, 9, 8 …).

Doplňování číselných řad (0, 1, -, 3, 4, -, 6, -, -, 9, - ).

 

6. 4. – 10. 4. 2020

Čtení: str. 87 - vyvození hlásky: Ž, ž

- čtení slabik se Ž, ž

str. 88 - čtení článku: Žába

- čtení říkanky: Žába leze do bezu

str. 89 - čtení článku: Nová koza

- čtení vět tázacích

 

Matematika: Počítání předmětů v oboru do 10 (spočítej, kolik máš tužek, pastelek…)

Malování daného počtu předmětů (namaluj 10 koleček, 5 sluníček…)

Sčítání v oboru do 10.

 

Psaní: Nácvik psaní ž, Ž.

Opis str. 89 dole: živá, kůže …

 

13. 4. – 17. 4. 2020

Čtení: str. 90 - čtení článku: V obchodě

- čtení trojslabičných slov: položí, vyloží …

str. 91 - čtení článku: U boudy

- domácí a volně žijící zvířata

 

Psaní: Přepis str. 91 dole: žák, ježek …

 

Matematika: Odčítání v oboru do 10.

2. B

16. 3. – 20. 3. 2020

Čtení: str. 78 - čtení článku: Hádanky

- slovní fotbal: tahá – hází – zívá – váhy

str. 79 - čtení článku: Taje

- tvoření nových slov: hučí – bučí, hází – vyhází

str. 80 - čtení: Máma nakupuje

- čtení psacího písma, slova typu: hůl, půl, sůl …

 

Psaní: Přepis hádanek.

Opis slov str. 80 dole: hůl, sůl, půl …

 

Matematika: Sčítání a odčítání v oboru do 9.

 

23. 3. – 27. 3. 2020

Čtení: str. 81 - vyvození hlásky: Ou, ou

- čtení slabik s Ou, ou

str. 82 - čtení článku: Míla

- vyhledávání slov s dvojhláskou ou

str. 83 - čtení článku: Dárek

- čtení předložkových vazeb: s tátou, s mámou

 

Psaní: Slabiky s ou.

Přepis slov str. 82 dole: houpá, houká …

 

Matematika: Slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 9.

 

 

30. 3. – 3. 4. 2020

Čtení: str. 84 - čtení článku: Bude jaro

- čtení psacího písma, slova typu: metou, melou

str. 85 - čtení článku: Naše husa

- zopakovat si domácí zvířata a jejich mláďata

str. 86 - čtení článku: Náš Mourek

- čtení předložkových vazeb: na myši, na kosa

 

Psaní: Opis str. 84 dole: metou, melou, lámou …

Přepis str. 85 dole: housata, poupata …

 

Matematika: Vyvození čísla 10, čtení a psaní.

Číselná řada vzestupná a sestupná (0, 1, 2, 3, 4, 5 …), (10, 9, 8 …).

Doplňování číselných řad (0, 1, -, 3, 4, -, 6, -, -, 9, - ).

 

6. 4. – 10. 4. 2020

Čtení: str. 87 - vyvození hlásky: Ž, ž

- čtení slabik se Ž, ž

str. 88 - čtení článku: Žába

- čtení říkanky: Žába leze do bezu

str. 89 - čtení článku: Nová koza

- čtení vět tázacích

 

Matematika: Počítání předmětů v oboru do 10 (spočítej, kolik máš tužek, pastelek…)

Malování daného počtu předmětů (namaluj 10 koleček, 5 sluníček…)

Sčítání v oboru do 10.

 

Psaní: Nácvik psaní ž, Ž.

Opis str. 89 dole: živá, kůže …

 

13. 4. – 17. 4. 2020

Čtení: str. 90 - čtení článku: V obchodě

- čtení trojslabičných slov: položí, vyloží …

str. 91 - čtení článku: U boudy

- domácí a volně žijící zvířata

 

Psaní: Přepis str. 91 dole: žák, ježek …

 

Matematika: Odčítání v oboru do 10.