2. A

16. 3. – 20. 3. 2020

Čtení: str. 78 - čtení článku: Hádanky

- slovní fotbal: tahá – hází – zívá – váhy

str. 79 - čtení článku: Taje

- tvoření nových slov: hučí – bučí, hází – vyhází

str. 80 - čtení: Máma nakupuje

- čtení psacího písma, slova typu: hůl, půl, sůl …

 

Psaní: Přepis hádanek.

Opis slov str. 80 dole: hůl, sůl, půl …

 

Matematika: Sčítání a odčítání v oboru do 9.

 

23. 3. – 27. 3. 2020

Čtení: str. 81 - vyvození hlásky: Ou, ou

- čtení slabik s Ou, ou

str. 82 - čtení článku: Míla

- vyhledávání slov s dvojhláskou ou

str. 83 - čtení článku: Dárek

- čtení předložkových vazeb: s tátou, s mámou

 

Psaní: Slabiky s ou.

Přepis slov str. 82 dole: houpá, houká …

 

Matematika: Slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 9.

 

30. 3. – 3. 4. 2020

Čtení: str. 84 - čtení článku: Bude jaro

- čtení psacího písma, slova typu: metou, melou

str. 85 - čtení článku: Naše husa

- zopakovat si domácí zvířata a jejich mláďata

str. 86 - čtení článku: Náš Mourek

- čtení předložkových vazeb: na myši, na kosa

 

Psaní: Opis str. 84 dole: metou, melou, lámou …

Přepis str. 85 dole: housata, poupata …

 

Matematika: Vyvození čísla 10, čtení a psaní.

Číselná řada vzestupná a sestupná (0, 1, 2, 3, 4, 5 …), (10, 9, 8 …).

Doplňování číselných řad (0, 1, -, 3, 4, -, 6, -, -, 9, - ).

 

6. 4. – 10. 4. 2020

Čtení: str. 87 - vyvození hlásky: Ž, ž

- čtení slabik se Ž, ž

str. 88 - čtení článku: Žába

- čtení říkanky: Žába leze do bezu

str. 89 - čtení článku: Nová koza

- čtení vět tázacích

 

Matematika: Počítání předmětů v oboru do 10 (spočítej, kolik máš tužek, pastelek…)

Malování daného počtu předmětů (namaluj 10 koleček, 5 sluníček…)

Sčítání v oboru do 10.

 

Psaní: Nácvik psaní ž, Ž.

Opis str. 89 dole: živá, kůže …

 

13. 4. – 17. 4. 2020

Čtení: str. 90 - čtení článku: V obchodě

- čtení trojslabičných slov: položí, vyloží …

str. 91 - čtení článku: U boudy

- domácí a volně žijící zvířata

 

Psaní: Přepis str. 91 dole: žák, ježek …

 

Matematika: Odčítání v oboru do 10.

20. 4. - 24. 4.

 

Čtení: str. 92 - čtení článku: Sběr papíru

 

- nácvik čtení slabik a slov se z, ž

 

str. 93 - čtení článku : Fazole

 

- vyvození hlásky : F, f

 

- nácvik čtení slabik a slov s F, f

 

str. 94 - čtení článku: Domácí zvířata

 

- domácí zvířata a jejich mláďata

 

- čtení slabik a slov s F, f

 

Psaní: Opis slov str. 92 dole : leze, váže …..

 

Matematika : Porovnávání čísel v oboru do 10 ( větší, menší, rovná se )

 

Doplňování číselných řad. ( . 2 . . 5 . 7 . . 9 . ).

 

Sčítání v oboru do 10.

 

27. 4. - 30. 4.

 

 

Čtení: str. 95 - čtení článku: Telefon

 

- jak správně telefonovat

 

- čtení trojslabičných a víceslabičných slov: žirafa, telefonuje…

 

- nácvik čtení tázací věty

 

str. 96 - čtení článku: Kolotoč

 

- čtení slov s F, f

 

- nácvik čtení víceslabičných slov: balonek, kolotoč …

 

Psaní: Opis slabik str. 93 dole: fe, fu …

 

Matematika: Sčítání a odčítání do 10.

 

Číselná řada vzestupně i sestupně.

 

Porovnávání čísel.

 

4. 5. - 7. 5.

 

Čtení: str. 97 - čtení článku: Kopaná

 

- vyvození hlásky G, g

 

- čtení slov s G,g ( písmo tiskací i psací )

 

str. 98 - čtení článku

 

- čtení slov s G,g, nácvik čtení trojslabičných slov typu: galoše, vygumuje…

 

Psaní: Psaní slabik s g.

 

Přepis slabik str. 97 dole – gu, ge ...

 

Přepis slov str. 99 dole - galoše, gól, garáž, kaluže, kůl

 

Matematika: Procvičovat sčítání a odčítání do 10.

 

Číselná řada do 10, vzestupná i sestupná.

 

Porovnávání čísel. ( větší, menší, rovná se )

 

11. 5. - 15. 5.

 

Čtení: str. 100 - čtení článku: Výlet

 

- den, týden

 

- čtení vět

 

str. 101 - čtení článku: Řepa

 

- vyvození hlásky Ř, ř

 

- čtení slabik s Ř, ř ( písmo tiskací i psací )

 

str. 102 - čtení článku: U lékaře

 

- čtení víceslabičných slov s Ř, ř

 

Psaní: Psaní slabik s ř. Přepis slabik dole str.. 101: ři, ře…

 

Matematika: Sčítání a odčítání do 10. Rozklad čísel do 10 ( 3 a 7, 8 a 2 ).

 

18. 5. - 22. 5. 2020

Čtení: str. 103 - čtení článku: Koráb

- dopravní prostředky: na silnici – na vodě – ve vzduchu

str. 101, 102, 103 - opakování, procvičování čtení

- slovní fotbal: moře – řeka, vaří – říká, keře – řepa, řada - daří

str. 132 - čtení psacího písma

 

Psaní: Přepis slov str. 103 dole: moře, řeka…..

Opis vět str. 132 dole: Máma vaří večeři.

 

Matematika: Slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 10.

 

25. 5. – 29. 5. 2020

Čtení: str. 104 - čtení článku: Jiřina vaří

- čtení trojslabičných slov dole: Jiřina, peřina….

str. 105 - čtení článku: Na písku

- vyhledávání slov s písmenem ř

str. 106 - čtení článku: Povolání

- slova dole vysvětlit: co dělá – havíř, malíř….

 

Psaní: Přepis slov str. 106 dole: havíř, malíř…

Opis slov str. 105 dole: kuře, vaří……

 

Matematika: Porovnávání čísel v oboru do 10 (5 je více než 2, 6 je méně než 10)

 

1. 6. – 5. 6. 2020

Čtení: str. 107 - vyvození hlásky: ch, Ch

- čtení slabik s ch

str. 108 - čtení článku: Pavouk

- hra: vyjmenuj všechna zvířata, která znáš

str. 133 - čtení psacího písma

 

Psaní: Nácvik psaní: ch, Ch

Opis str. 107 dole: che, chy….

Přepis str. 108 dole: míchá, píchá…..

 

Matematika: Počítání s mincemi do 10 Kč.

 

8. 6. – 12. 6. 2020

Čtení: str. 109 - čtení článku: V ZOO

- vyhledej slovo začínající na: h, d, z…..

str. 110 - čtení článku: Fazole

- čtení psacího písma dole

str. 134 - čtení psacího písma: Co je ze železa?

- čtení psacího písma: Co se jí?

 

Psaní: Přepis str. 109 dole: chová, pochová…..

Opis str. 110 dole: ořechy, dýchá…..

 

Matematika: Rozklad čísel (10 rozložím na 4+6 nebo 2+8 nebo 5+5 nebo 3+7….)

2. B

16. 3. – 20. 3. 2020

Čtení: str. 78 - čtení článku: Hádanky

- slovní fotbal: tahá – hází – zívá – váhy

str. 79 - čtení článku: Taje

- tvoření nových slov: hučí – bučí, hází – vyhází

str. 80 - čtení: Máma nakupuje

- čtení psacího písma, slova typu: hůl, půl, sůl …

 

Psaní: Přepis hádanek.

Opis slov str. 80 dole: hůl, sůl, půl …

 

Matematika: Sčítání a odčítání v oboru do 9.

 

23. 3. – 27. 3. 2020

Čtení: str. 81 - vyvození hlásky: Ou, ou

- čtení slabik s Ou, ou

str. 82 - čtení článku: Míla

- vyhledávání slov s dvojhláskou ou

str. 83 - čtení článku: Dárek

- čtení předložkových vazeb: s tátou, s mámou

 

Psaní: Slabiky s ou.

Přepis slov str. 82 dole: houpá, houká …

 

Matematika: Slovní úlohy na sčítání a odčítání v oboru do 9.

 

30. 3. – 3. 4. 2020

Čtení: str. 84 - čtení článku: Bude jaro

- čtení psacího písma, slova typu: metou, melou

str. 85 - čtení článku: Naše husa

- zopakovat si domácí zvířata a jejich mláďata

str. 86 - čtení článku: Náš Mourek

- čtení předložkových vazeb: na myši, na kosa

 

Psaní: Opis str. 84 dole: metou, melou, lámou …

Přepis str. 85 dole: housata, poupata …

 

Matematika: Vyvození čísla 10, čtení a psaní.

Číselná řada vzestupná a sestupná (0, 1, 2, 3, 4, 5 …), (10, 9, 8 …).

Doplňování číselných řad (0, 1, -, 3, 4, -, 6, -, -, 9, - ).

 

6. 4. – 10. 4. 2020

Čtení: str. 87 - vyvození hlásky: Ž, ž

- čtení slabik se Ž, ž

str. 88 - čtení článku: Žába

- čtení říkanky: Žába leze do bezu

str. 89 - čtení článku: Nová koza

- čtení vět tázacích

 

Matematika: Počítání předmětů v oboru do 10 (spočítej, kolik máš tužek, pastelek…)

Malování daného počtu předmětů (namaluj 10 koleček, 5 sluníček…)

Sčítání v oboru do 10.

 

Psaní: Nácvik psaní ž, Ž.

Opis str. 89 dole: živá, kůže …

 

13. 4. – 17. 4. 2020

Čtení: str. 90 - čtení článku: V obchodě

- čtení trojslabičných slov: položí, vyloží …

str. 91 - čtení článku: U boudy

- domácí a volně žijící zvířata

 

Psaní: Přepis str. 91 dole: žák, ježek …

 

Matematika: Odčítání v oboru do 10.

20. 4. - 24. 4.

 

Čtení: str. 92 - čtení článku: Sběr papíru

 

- nácvik čtení slabik a slov se z, ž

 

str. 93 - čtení článku : Fazole

 

- vyvození hlásky : F, f

 

- nácvik čtení slabik a slov s F, f

 

str. 94 - čtení článku: Domácí zvířata

 

- domácí zvířata a jejich mláďata

 

- čtení slabik a slov s F, f

 

Psaní: Opis slov str. 92 dole : leze, váže …..

 

Matematika : Porovnávání čísel v oboru do 10 ( větší, menší, rovná se )

 

Doplňování číselných řad. ( . 2 . . 5 . 7 . . 9 . ).

 

Sčítání v oboru do 10.

 

27. 4. - 30. 4.

 

Čtení: str. 95 - čtení článku: Telefon

 

- jak správně telefonovat

 

- čtení trojslabičných a víceslabičných slov: žirafa, telefonuje…

 

- nácvik čtení tázací věty

 

str. 96 - čtení článku: Kolotoč

 

- čtení slov s F, f

 

- nácvik čtení víceslabičných slov: balonek, kolotoč …

 

Psaní: Opis slabik str. 93 dole: fe, fu …

 

Matematika: Sčítání a odčítání do 10.

 

Číselná řada vzestupně i sestupně.

 

Porovnávání čísel.

 

4. 5. - 7. 5.

 

Čtení: str. 97 - čtení článku: Kopaná

 

- vyvození hlásky G, g

 

- čtení slov s G,g ( písmo tiskací i psací )

 

str. 98 - čtení článku

 

- čtení slov s G,g, nácvik čtení trojslabičných slov typu: galoše, vygumuje…

 

Psaní: Psaní slabik s g.

 

Přepis slabik str. 97 dole – gu, ge ...

 

Přepis slov str. 99 dole - galoše, gól, garáž, kaluže, kůl

 

Matematika: Procvičovat sčítání a odčítání do 10.

 

Číselná řada do 10, vzestupná i sestupná.

 

Porovnávání čísel. ( větší, menší, rovná se )

 

11. 5. - 15. 5.

 

Čtení: str. 100 - čtení článku: Výlet

 

- den, týden

 

- čtení vět

 

str. 101 - čtení článku: Řepa

 

- vyvození hlásky Ř, ř

 

- čtení slabik s Ř, ř ( písmo tiskací i psací )

 

str. 102 - čtení článku: U lékaře

 

- čtení víceslabičných slov s Ř, ř

 

Psaní: Psaní slabik s ř. Přepis slabik dole str.. 101: ři, ře…

 

Matematika: Sčítání a odčítání do 10. Rozklad čísel do 10 ( 3 a 7, 8 a 2 ).