1. ročník

Čtení

březen

- ve slabikáři zopakovat označené strany, pokračovat písmeny V, T, Y

- Vyvození hlásky: V, v - reprodukce říkanky

- Čtení: va, Eva

- Čtení: vo, volá, Evo! vu, Evu, mává, ví

- Čtení: Ivo, Levá, velí

- Vyvození hlásky: T, t - reprodukce říkanky

- Čtení: ta, tá, Táta, Ota, te, Teta, máte, mete, Mete

- Čtení: to, Teto! Oto! Loto, Tu, tu, Otu, motá, vítá

duben

- Vyvození hlásky: Y, y

- Čtení: U tety, My, Vy

- Čtení: u Míly, u táty, u mámy, myla, myli, myly

 

– číst každý den!!!

- procvičovat první a poslední hlásku ve slově, vymýšlet slova začínající na jednotlivé hlásky

- poznávat jednotlivá písmena na různých nápisech, v knihách, časopisech…

 

Psaní

- procvičovat a opakovat psaní probraných písmen – i, e, m, u, o, a, l

- procvičovat psaní slabik: mi, me, mo, ma, mu, le, li, la, lo, lu – mí, mé, má, lí, lé, lá

- psaní slov: umí, mele, máme, máma, láme, míle, lomí, mami, mula, málo…

- dbát na dodržování linek

 

- nácvik velkých psacích písmen - M, A, O – M, A, O

- nácvik v - zátrh složený, zádrh - v

- nácvik spojů - slabiky s v – va, ve, vi, vo, vu – va, ve, vi, vo, vu

 

duben

- nácvik t - oblouk pravý, přímka, zádrh - t

- nácvik spojů - slabiky s t – ta, te, ti, to, tu – ta, te, ti, to, tu

 

Matematika

- opakovat početní operace sčítání a odčítání do 3 – s pomocí prstů

 

Číslo 4 - březen

- opakovat psaní číslic 1,2,3,4

- přiřazování čísel 1- 4 k danému počtu prvků

- číselná řada vzestupná (1 2 3 4) a sestupná (4 3 2 1) – říkat, psát, doplňovat chybějící čísla

- rozklad čísla 4 (1 a 3, 2 a 2, 3 a 1) – dělit předměty na hromádky

- porovnávání čísla 4 s čísly 1, 2, 3, 4 (˂˃=)

- sčítání a odčítání v oboru do 4 – pomocí prstů, zápis příkladu

 

Číslo 5 - duben

- čtení a psaní číslice 5

- přiřazování čísel 1 – 5 k danému počtu prvků

- počítání předmětů v daném souboru

- číselná řada vzestupná a sestupná

1trida_osnova k učivu (1).docx (16kb)

1trida_osnova k učivu_cerven.docx (17kb)

Osnova_uciva_Prvouka.doc (32kb)