O škole

Vítejte na nových stránkách naší školy, která vznikla spojením Střední školy Olomouc - Svatý Kopeček a Základní školy a Mateřské školy prof. Vejdovského a skládá se z následujících subjektů:

  • odloučené pracoviště Střední škola Gorazdovo náměstí 1, součástí střední školy je i budova internátu střední školy a školní  jídelna,
  • Základní školy a Mateřské školy v sídle školy Tomkova 42, součástí školy je i internát pro žáky základní školy a školní jídelna,
  • pracoviště SPC v sídle školy Tomkova 42,
  • pracoviště Základní školy a Střední školy praktické Svatoplukova 11, součástí je internát, školní družina a školní výdejna stravy,
  • odloučené pracoviště základní školy Táboritů 25.

Podrobnější informace o jednotlivých úsecích naleznete pod příslušnými odkazy v horní liště.

 

Kontakty - Střední škola

Gorazdovo nám. č.1
Olomouc
779 00
Česká republika

IČ: 00601691

tel. 585 119 023

Kde nás najdete

Kontakty - Základní škola, Mateřská škola

Tomkova 42
Olomouc
779 00
Česká republika

IČ: 00601691

tel.: 585 385 112


email:  red@vejdovskeho.cz

Kde nás najdete

Kontakty - Základní škola a Střední škola

Svatoplukova 11
Olomouc
779 00
Česká republika

IČ: 00601691

tel.: 585 496 180


email:  red@vejdovskeho.cz

Kde nás najdete

 

Kontakty - Základní škola Táboritů 25

Táboritů 25
Olomouc
779 00
Česká republika

IČ: 00601691

tel.: 585 496 180


email:  red@vejdovskeho.cz

Kde nás najdete

Můžete nás kontaktovat

 

Projekt "Šance pro děti se SVP"

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín, realizuje projekt "Šance pro děti se SVP", číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004871, financovaný ze strukturálních fondů EU.

„Šance pro děti se SVP“ je projekt, který pomáhá začleňovat děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných škol. Volba aktivit a výstupy projektu jsou koncipovány tak, aby všechny aktivity tvořily dohromady jeden propojený a logicky uzavřený celek. Aktivity vytváření center kolegiální podpory, podpora žáků se SVP při vstupu na trh práce a tvorba pracovních listů, metodických materiálů pro RVP ZV, se vzájemně doplňují a tvoří úspěšný základ pro rovný přístup ke kvalitnímu primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a pro boj proti formám diskriminace a prosazování rovných příležitostí.

Projekt má za cíl vytvořit na území dopadu a v rámci zapojených subjektů, kvalitní podmínky pro vzdělávání žáků se zdravotním postižením.

Za projektem stojí zkušený realizační tým pracovníků a pedagogů, který pracuje s cílovou skupinou již mnoho let a má tak ideální předpoklady prostřednictvím tohoto projektu poskytnout své odborné zkušenosti a znalosti ostatním pedagogům.

Image

Střední školy